Handreiking Monitoring en Contractuele Borging MVI

Handreiking Monitoring en Contractuele Borging MVI

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) staat in Nederland sinds 2015 op de politieke en bestuurlijke agenda. Al sinds 2006 is er beleid op het gebied van duurzaam inkopen. In deze periode is een infrastructuur opgebouwd met instrumenten die aanjagen, ondersteunen, verbinden en monitoren. Er zijn goede voorbeelden van MVI, het wordt vaker toegepast, de kennis is gegroeid en de effecten van MVI kunnen worden gemeten. Toch blijkt implementatie van MVI in de praktijk lastig en zijn er nog flinke stappen te maken. Deze handreiking gaat in op twee hoofdvragen: 1. Hoe organiseer je MVI-monitoring in je organisatie? 2. Hoe borg je MVI contractueel?