Materialen module

Materialen module

Ontwerpers zijn geneigd om bij Circulair Ontwerpen al snel te focussen op materialen. Dat is logisch, want materialen zijn zichtbaar en tastbaar, ook wanneer de producten die ervan zijn gemaakt defect, beschadigd of afgedankt zijn. Daarom is het belangrijk dat we onze materialen zodanig kiezen of ontwerpen, dat ze zo min mogelijk schade veroorzaken aan onze leefomgeving. Een weloverwogen circulaire materiaalkeuze maken De moeilijkste vraag die je een ontwerper kunt stellen is: ‘wat is het duurzaamste materiaal?’. Het enige legitieme (en genuanceerde) antwoord is namelijk: ‘dat hangt ervan af wat je ermee wilt gaan doen’. Een materiaal heeft altijd een bepaalde toepassing en gebruikscontext. Wanneer je alternatieven eerlijk wilt vergelijken is een levenscyclusanalyse (LCA) noodzakelijk. Toch zijn er vragen die je kunt beantwoorden om je bij het kiezen van een materiaal enige houvast te geven. Binnen CIRCO kijken we altijd naar materialen in relatie tot de toepassing (productniveau) en het systeem waarin dit product functioneert (systeemniveau). Hierbij is de levensduur van een product van belang omdat we de waarde van producten en materialen zo lang mogelijk willen behouden. Als van een product de technische levensduur langer is dan de economische levensduur ontstaat na verloop van tijd de situatie dat het nog wel functioneert, maar dat het voordeliger is het te vervangen door iets moderners, bijvoorbeeld vanwege lagere gebruiks- en onderhoudskosten. materialen worden bepaald. Houdt hierbij in gedachten dat het ontwerpproces een iteratief proces is. Mogelijk moeten eerdere beslissingen worden heroverwogen door voortschrijdend inzicht. Daarom is het goed om het proces te starten met een helder programma van eisen, dat voldoende ruimte laat voor innovatieve oplossingen.