Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in woning- en utiliteitsbouw

Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in woning- en utiliteitsbouw

Hier is een eerste beeld van de uitgangssituatie in 2014 en een doorkijk naar 2030 voor de woning- en utiliteitsbouw. Hiertoe zijn de materiaalstromen, de milieu-impact en het energieverbruik voor deze sectoren in het basisjaar 2014 in kaart gebracht. Dit ten behoeve van monitoring van circulariteit in de bouw en inzicht in aangrijpingspunten voor vervolg en beleid.