Marktverkenning biobased inkopen GWW

Marktverkenning biobased inkopen GGW

In de grond-, weg- en waterbouw (GWW) zijn toepassingen goed mogelijk van biobased materialen en producten. In deze marktverkenning zijn die in beeld gebracht. Met dit overzicht kan een ieder die betrokken is bij de ontwikkeling, realisatie en het onderhoud van GWW werken een inschatting maken van de mogelijkheden voor biobased inkopen.