Leidraad meten van CO2-emissie, grondstofverbruik en circulariteit bij bouwmaterialen

Leidraad meten van CO2-emissie, grondstofverbruik en circulariteit bij bouwmaterialen

Het doel van deze leidraad is het leveren van een ondersteuning bij het maken van keuzes voor methoden en tools bij de aanbesteding of inkoop van bouwmaterialen. De methoden en tools zijn gericht op CO2-reductie, grondstofgebruik en circulariteit. Wie aan de slag wil met het meten van de indicatoren CO2-emissie, grondstofverbruik en circulariteit in bouwmaterialen, komt al gauw terecht in een woud aan termen zoals MPG/MKI, GPR, CO2-prestatieladder, MCI, LCA, BREEAM, Platform CB’23, TCO, C2C, NPC, EPG/BENG. Wat houden deze termen in? Hoe kunnen ze bijdrage aan het inkoopproces? Deze leidraad geeft duidelijkheid hoe de methode, tool of indicator achter deze termen toepasbaar zijn. Op basis van de input van de deelnemers aan de Buyer Group Bouwmaterialen is bepaald welke meest gebruikte methoden en tools naast elkaar worden uitgelicht. Dit onderzoek borduurt daarmee voort op een eerder onderzoek uitgevoerd in opdracht van Utrecht Sustainability Institute (USI): circulair, circulairder, circulairst.