Leidraad Circulair Inkopen

Leidraad Circulair Inkopen

De afgelopen jaren heeft veel ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van circulair inkopen. Verschillende partijen hebben handreikingen, stappenplannen en principes gepubliceerd. Al deze publicaties hebben tot doel om circulaire principes beter en structureler mee te nemen in inkoop- en aanbestedingstrajecten. De intentie van deze leidraad is om inzichten uit die verschillende publicaties te vertalen naar leidende principes. Leidende principes waaraan partijen die met circulair inkopen aan de slag willen, zich kunnen conformeren. Leidende principes die de basis vormen voor organisatiebeleid en procesaanpakken op projectniveau.