Knelpuntenanalyse houtrecycling

Knelpuntenanalyse houtrecycling

Tauw heeft in opdracht van het Ministerie van I&W de Nederlandse markt voor afvalhout in beeld gebracht met als doel knelpunten voor recycling te identificeren en hiervoor oplossingen aan te dragen.