Klimaatneutraal en circulair inkopen van catering in de MRA

Klimaatneutraal en circulair inkopen van catering

Deze leidraad schetst de belangrijkste kaders en uitgangspunten voor een succesvolle circulaire aanbesteding voor de werkgroep ‘Circulair Inkopen Catering’ van de Metropool Regio Amsterdam (MRA).