Klimaatimpact van afvalverwerkroutes in Nederland

Klimaatimpact van afvalverwerkroutes in Nederland

Gescheiden inzameling en recycling van huishoudelijk afval levert een potentiële bijdrage aan CO2-reductie en hiermee aan het Nederlands klimaatbeleid. Beleidsmakers hebben behoefte aan inzicht in de klimaatimpact, ofwel de CO2-voetafdruk van recycling en verbranding van materiaalstromen, bij het doen van milieuberekeningen. Een bestaande overzichtsstudie dateert uit 2010 (Corsten, et al., 2010). Sindsdien hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden en zijn recentere milieugegevens beschikbaar via de Ecoinventdatabase en LCA-studies naar verwerkroutes. Dit rapport betreft een overzichtsstudie naar de klimaatimpact van verbranding en recycling van dertien afvalstromen. De focus ligt hierbij op afvalstromen die vrijkomen bij huishoudens. Het werk is voornamelijk op basis van bestaande analyses. Voor enkele afvalstromen is aanvullend uitzoekwerk verricht.