Kennisnotitie Zonnepanelen circulair

Kennisnotitie Zonnepanelen circulair

Deze kennisnotitie gaat over circulariteit en zonnepanelen. Zonnepanelen spelen een cruciale rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Maar zonnepanelen gebruiken ook (schaarse) materialen en zouden kunnen zorgen voor veel afval op termijn. Ze zijn daarmee ook belangrijk in de transitie naar een circulaire economie. Een economie waarin we zo weinig mogelijk grondstoffen gebruiken en afval hergebruiken. Daarom gaat deze kennisnotitie over het zoveel mogelijk circulair maken van zonnepanelen.