Kansen voor circulaire matrassen

Kansen voor circulaire matrassen

Het rapport geeft een beeld over cijfers, drempels en kansen voor een circulaire matrasketen in 2018. Het Ketenoverleg Matrassen brengt de circulaire matrasketen anno 2020 in de praktijk.

In Nederland zetten we per jaar ongeveer 1,5 miljoen matrassen bij het vuil, waarvan het gros in een afvalverbrandingsoven eindigt. Deze werkwijze vormt problemen voor afvalverwerkers en daarnaast gaan er op deze manier waardevolle grondstoffen verloren. Hoe kunnen we matrasrecycling beter aanpakken? In het openbaar rapport De matrasketen staat actuele informatie over cijfers, drempels en kansen.

 

Ketenoverleg Circulaire Economie Matrassen

Hoe komen we tot hoogwaardige matrasrecycling in de keten en welke concrete acties vergt dit van de betrokken partijen? Deze vraag stond centraal in het 12e Circular Economy Lab over matrasrecycling van Utrecht Sustainability Institute (USI). Dit Lab resulteerde in het Ketenoverleg Circulaire Economie Matrassen, waarin de hele Nederlandse matrasketen – producenten van grondstoffen, verkopers van matrassen, inzamelende gemeenten, afvalverwerkers en recyclers – vertegenwoordigd is. Gezamenlijk zorgen de partijen uit het ketenoverleg voor het opschalen van matrasrecycling met onder meer een systeem van Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV).

 

Drempels en kansen voor matrasrecycling

Voor het verkennen van mogelijkheden in matrasrecycling zijn cijfers nodig over de huidige markt; wie koopt waar hoeveel matrassen, wie gooit waar hoeveel matrassen weg en wat zijn de kosten van recyclen vs. verbranden? USI’s Joppe van Driel schreef het rapport De matrasketen – Cijfers, drempels en kansen voor circulaire matrassen. Het bevat ook een serie interviews met afvalverwerkers (Renewi, SUEZ en AEB Amsterdam). Zij geven vanuit hun praktijkervaring inzicht in de drempels en kansen voor verbeterde matrasrecycling.

 

Ga naar De matrasketen

CR18_002 De-matrasketen-cijfers-drempels-en-kansen-voor-circulaire-matrassen