Jaarrapportage 2019 Impulsprogramma Circulaire Economie

Jaarrapportage 2019 Impulsprogramma Circulaire Economie

Welke stappen op het gebied van circulair werken heeft Rijkswaterstaat in 2019 gemaakt? Wat gaat goed en waar moeten we nog een tandje extra zetten? Je leest het allemaal in deze jaarrapportage van het Impulsprogramma Circulaire Economie Rijkswaterstaat. Bedoeld voor iedereen die iets wil of moet met circulariteit:  collega’s van Rijkswaterstaat, andere overheidsorganisaties, kennisinstituten of van marktpartijen.