Inzameling en verwerking van Textiel Plastic Luiers in MRA

Inzameling en verwerking van Textiel Plastic Luiers

Dit rapport moet werkgroepen ondersteunen met feiten en cijfers over de inzamelings- en verwerkingsstructuren van textiel, plastic en luiers/incontinentiematerialen in de Metropool Regio Amsterdam (MRA).