Inspiratierapport CE beroepsonderwijs

Inspiratierapport CE beroepsonderwijs

Dit inspiratierapport biedt handvatten die richting geven aan de transitie naar circulair beroepsonderwijs. De vijf thema’s die hierbij centraal staan, onderbouwen we met inspirerende praktijkvoorbeelden, voortkomend uit literatuur en gesprekken met experts uit het werkveld. De beschreven thema’s en voorbeelden maken de circulaire transitie inzichtelijker en ‘praktisch’, zodat u een juiste indruk krijgt van wat een sector zoal onderneemt.