Inspiratieboekje circulaire economie waterschappen

Inspiratieboekje circulaire economie waterschappen

Vijf voorbeelden van circulaire projecten door waterschappen worden uitgelicht om te illustreren en te inspireren. Naast een beschrijving van het project wordt aangegeven welk beleidsinstrument het waterschap heeft ingezet bij de betreffende activiteit. Op deze manier wordt duidelijk op welke manier je als overheid invloed kan hebben op het bereiken van een circulaire economie.