Inkopen van Circulaire Bouwwerken

Inkopen van Circulaire Bouwwerken

Doel van dit paper is om te beschrijven waarom circulair inkopen niet de standaard is; hoe we van de lineaire ketenbenadering meer naar een ecosysteembenadering kunnen komen om het inkoopproces te voeden; een kader te creëren voor ‘nieuwe afspraken’ binnen de keten om er voor te zorgen dat er in de toekomst alleen nog ‘circulaire bouwwerken opgeleverd worden’; en handelsperspectief te bieden voor als je morgen aan de slag wilt. Want ook al ligt de basis bij het goede inkoopproces met circulaire ambities en doelstellingen, we moeten vooral circulaire producten en diensten in gaan kopen. Gewoon beginnen dus: al doende leren, al lerende doen en er achter komen wat het beste past bij je eigen organisatie. Input komt zowel vanuit de markt als vanuit de opdrachtgevers zelf.