Inkoopcriteria Circulaire Verlichting

Inkoopcriteria Circulaire Verlichting

Elke inkopende organisatie met de juiste ambities die de transitie naar circulair inkopen wil maken, zal keuzes van toegepaste installaties moeten maken. Deze  ambities kunnen volgen uit de Sustainable Development Goals SDG’s van de Verenigde Naties. Een vraag hierbij is op basis van welke criteria? Deze criteria kunnen per product anders zijn. Daarom heeft de NLA deze paper opgesteld met criteria voor: Serviceable, Energie efficiency en levensduur, Upgradeable, Connectable, Hergebruik recyclebaar.