Handreiking “Aandacht voor kwaliteit van PMD”

Handreiking "Aandacht voor kwaliteit van PMD"

Veel gemeenten zamelen kunststoffen, metalen verpakkingen en drankenkartons in als gezamenlijke PMD grondstofstroom. Aan de bron. Zij krijgen hiervoor een inzamelvergoeding van de producenten van deze verpakkingen. De verantwoordelijkheid van de gemeenten is het inzamelen van een zo zuiver mogelijke stroom, met een beperkte hoeveelheid stoorstromen. Afspraken over de hoeveelheid stoorstromen zijn vastgelegd in het boordelingsprotocol, horend bij de ketenovereenkomst 2020 – 2029. Gemeenten staan voor de uitdaging om de hoeveelheid vervuiling door deze stoorstromen laag te houden. In de zoektocht naar de juiste aanpak ter verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde PMD worden in de praktijk al verschillende maatregelen toegepast en verkend. Deze handreiking bundelt ‘best practices’ en ‘good practices’ en is bedoeld om gemeenten te informeren en activeren met gerichte instrumenten en handelingsperspectieven.