Grondstoffenscanner 2015

Grondstoffenscanner 2015

Studie naar de mate waarin de Nederlandse economie afhankelijk is van de leveringszekerheid van 64 abiotische grondstoffen (mineralen en metalen).