Gids voor inspiratie en advies – Bedrijventerreinen Integrale en kwalitatieve intensivering

Gids voor inspiratie en advies - Bedrijventerreinen Integrale en kwalitatieve intensivering

Deze gids is bedoeld als een inspiratiedocument om te laten zien dat intensivering van bedrijventerreinen, naast het beter benutten van vierkante meters, juist ook kansen biedt voor een nieuw type ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is het een oefening die laat zien welke ruimtelijke ingrepen mogelijk zijn in meer of mindere mate van intensivering. Tenslotte biedt het een advies en stappenplan om te komen tot maatwerkoplossingen.