Gemeentebenchmark CE 2020

Gemeentebenchmark CE 2020

Waar staan gemeenten met hun kennis, organisatie, beleid en locaties voor de circulaire economie? En actueel: welke impact verwachten zij van de coronacrisis op de ontwikkeling van de circulaire economie? De overheid speelt zelf een belangrijke rol in de transitie. Met de juiste wet- en regelgeving, beleid, maar bijvoorbeeld ook door het aanbieden van perfecte plekken voor het accommoderen van de circulaire economie. In deze benchmark peilen we de stand van zaken in gemeenteland.