Financiële implicaties van diftar VANG Support

Financiële implicaties van diftar VANG Support

Invoering en toepassing van diftar vraagt om aanpassingen en maatregelen die vrijwel allemaal ook financiële implicaties hebben. De omvang en financiële effecten zijn sterk afhankelijk van de uitgangssituatie in de gemeente. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de benodigde aanpassingen en maatregelen en geven we een indicatie voor de financiële effecten. Het gaat daarbij om verschillende aspecten. De basis van diftar is dat het aanbod van restafval voor elk individueel adres apart geregistreerd moet worden, zodat de gemeente een factuur kan sturen aan het betreffende huishouden. Zowel de voorzieningen buiten als de inzamelvoertuigen en de administratieve organisatie moeten hierop zijn ingericht (diftar-basis). Aangezien diftar een bewezen instrument is om de scheiding van grondstoffen te stimuleren, moeten ook de voorzieningen en inzameling voor het aanbieden van deze grondstoffen voor de startdatum op orde zijn. Dat betekent concreet dat de inzamelmethode voor alle grondstoffen (laagbouw, hoogbouw, in de wijk), gericht moet zijn op de inzameling van kwalitatief goede grondstoffen. Het aanpassen van voorzieningen om dumping van restafval te voorkomen, is hierbij een aandachtspunt. Tenslotte brengt invoering van diftar ook andere maatregelen en kosten met zich mee voor flankerend beleid, inzet voor het invoeringsproces en monitoring/evaluatie.