Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie

Energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie

Om in te kunnen spelen op de veranderingen die de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie met zich meebrengen, zijn voldoende vakmensen nodig. En om te zorgen voor gekwalificeerde vakmensen, is het van belang dat er opleidingen zijn die hierin voorzien, bijvoorbeeld beroepsopleidingen of certificeringstrajecten in het kader van leven lang ontwikkelen. Sectorkamer TGO heeft in het voorjaar van 2020 een tijdelijke marktsegment ingericht dat zich heeft gebogen over de vraag hoe er tot een passend onderwijsaanbod gekomen kan worden.