Eindrapportage vooronderzoek monitoring circulariteit in beroepsonderwijs

Eindrapportage vooronderzoek monitoring circulariteit in beroepsonderwijs

Leren voor Morgen heeft CINOP gevraagd om een vooronderzoek naar een monitor circulaire skills uit te voeren. Leren voor Morgen is een coöperatie van organisaties die zich samen inzetten voor leren voor duurzame ontwikkeling. Om dat te bereiken voert Leren voor Morgen onder andere het Circular Skills programma uit. In dit programma probeert Leren voor Morgen systematisch oplossingen te bedenken voor het beroepsonderwijs om mensen goed op te leiden voor een circulaire economie en maatschappij. In kleinschalige pilots wordt regionaal geëxperimenteerd met het opzetten van leerecosystemen, nieuwe onderwijsvormen, trainingen voor docenten, enzovoorts. Het onderzoek naar hoe de circulaire economie er praktisch uitziet en welke vaardigheden benodigd zijn is hier voedend aan. De te ontwikkelen monitor2 heeft enerzijds als doel om 1) zicht te krijgen op de landelijke impact van het Circular Skills programma en anderzijds 2) de stand van zaken rondom circulariteit in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo) te meten, om daarmee scholen handvatten te geven en om duurzaamheid in beleid te verankeren. In aanloop naar de ontwikkeling van deze monitor heeft Leren voor Morgen behoefte aan inzicht in hoe een monitor kan worden ingericht die circulariteit in het onderwijs meetbaar maakt waarvan de uitvoering haalbaar is, en wat hiervoor de benodigde infrastructuur is om dat op lange termijn te blijven doen. Leren voor Morgen vraagt expliciet om bestaande concepten, methodieken, tools en instrumenten in de monitor, zoals SustainaBul, de Whole School Approach (WSA), het Groene Kompas en de Sustainable Development Goals (SDG’s) als voorbeeld te nemen, zodat de monitor aansluit bij wat er in het onderwijs al wordt gebruikt. Daarbij dient de monitor zowel kwalitatieve als kwantitatieve inzichten te verzamelen. In deze verkenning onderzoeken we wat de meest relevante en/of waardevolle randvoorwaarden, kaders en indicatoren zijn, die gedragen worden door stakeholders.