De Ronde Venen Circulair

De Ronde Venen Circulair

Gemeente De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Zodat het in De Ronde Venen plezierig blijft om te wonen. Voor ons en onze kinderen. Een klimaatneutrale De Ronde enen betekent dat er in de gemeente evenveel koostofdioxide (CO2) in de lucht komt als opgenomen wordt. Een circulaire economie zorgt voor ongeveer 20% minder broeikasgassen, zoals CO2, in de lucht. Daarnaast zorgt het voor een schoner milieu, meer werkgelegenheid en biedt het kansen voor de (lokale) economie. Daarom vindt de gemeente een circulaire economie belangrijk. In dit document beschrijft de gemeente de plannen voor 2022.