De circulaire economie als motor van het Nederlandse verdienvermogen

De circulaire economie als motor van het Nederlandse verdienvermogen

Position paper met suggesties voor verdere uitwerking van mogelijke maatregelen voor intensivering van het circulaire economie-beleid tijdens de volgende kabinetsperiode naar de Tweede Kamer, om zo de gestelde circulaire economie ambities te kunnen realiseren. Met dit paper ondersteunen MVO Nederland, het Groene Brein, Holland Circulair Hotspot (HCH), Natuur & Milieu, de Natuur en Milieu Federaties (NMF) en de Jonge Klimaatbeweging (JKB) deze inzet. Zij zetten hier uiteen hoe de overheid kan helpen de transitie naar de circulaire economie te versnellen op een manier die bijdraagt aan het Nederlandse verdienvermogen.