Data benutten voor circulaire consumptiegoederen

Data benutten voor circulaire consumptiegoederen

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verkent dit rapport de raakvlakken tussen digitalisering en de circulaire economie voor de Transitieagenda Consumptiegoederen. Deze verkenning vindt plaats binnen de negen icoonprojecten van de Transitieagenda Consumptiegoederen (zie lijst in annex) en enkele dwarsdoorsnijdende thema’s zoals circulair ontwerpen, gedragsbeïnvloeding en monitoring. De betrokken waardeketens zijn: textiel, matrassen, elektrische apparaten, meubels en consumptiegoederen voor eenmalig gebruik.