Collaboration in asphalt applications with lignin in the Netherlands

Collaboration in asphalt applications with lignin in the Netherlands

Bitumen is een belangrijk onderdeel van asfalt. Echter: de levering van bitumen (van voldoende kwaliteit) vormt in toenemende mate een probleem, de prijs van bitumen stijgt. Daarnaast wordt door gebruik van bitumen de vraag naar ruwe olie in stand gehouden, en worden er bij de productie van asfalt broeikasgassen geëmitteerd. Daarmee is het gebruik van bitumen op korte en lange termijn niet duurzaam te noemen, en is het noodzakelijk om naar duurzame alternatieven te zoeken. Het hoofddoel van het CHAPLIN-XL project is industriële CO2 reductie te bereiken door het gebruik van lignine als substituut voor bitumen in asfalt. De initieel ontwikkelde technologie wordt verder ontwikkeld tot TRL niveau 6/7. lignine is een biopolymeer dat vrij komt bij de productie van papier, en in bioraffinaderijen bij de verwerking van hout en ander lignine-houdende biomassa. Normalter wordt lignine als afvalproduct verbrand, een laagwaardige toepassing. Door het in asfalt te verwerken, wordt de biogene koolstof ook langdurig vastgelegd, hetgeen extra klimaatvoordeel kan opleveren.