City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Nederland heeft de ambitie om toe te werken naar een volledig circulaire economie in 2050, waarbij in 2030 ons primaire grondstofverbruik met de helft is afgenomen. Daarnaast hebben we een hoge klimaatambitie: in 2030 moeten onze CO2-emissies met 49% zijn gedaald ten opzichte van 1990. Ook de woningbouwopgave is enorm, de komende jaren moeten een miljoen woningen worden gerealiseerd. Vanwege de grote hoeveelheid materiaalverbruik – zo’n 40% van het totaal – en bijbehorende CO2- uitstoot in de keten – ook zo’n 40% – heeft de bouwsector een cruciale rol bij het halen van deze doelstellingen. De manier waarop we bouwen, de materialen waarmee we bouwen, de wijze waarop we met materialen omgaan – veel zal moeten veranderen onderweg naar een circulaire bouweconomie. Onze ambitie is om van de bouw een drijvende kracht te maken voor de circulaire economie. Deze City Deal wil laten zien dat het grootschalig circulair en conceptueel bouwen van woningen niet ten koste gaat en mag gaan van snelheid en betaalbaarheid. Daarbij zijn er verschillende manieren om circulair bouwen in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan bouwsystemen die demontabel en aanpasbaar zijn, en snel gerealiseerd kunnen worden. Aan het toepassen van biobased of hergebruik van bouwmaterialen. Of aan losmaakbare verbindingen, om gebouwen aan te kunnen passen en onderdelen aan het einde van de levensduur opnieuw te kunnen gebruiken. Zo bouwen we met een minimale milieu-impact, CO2-emissie en stikstofuitstoot, zowel nu als in de toekomst. Daarmee ontstaat een waardevolle gebouwvoorraad, waarin de waarde van componenten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk behouden blijft.