Circulaire Economie Limburg 2.0

Circulaire Economie Limburg 2.0

Provincie Limburg geeft hier invulling aan de circulaire richting met een uitvoeringsprogramma met vijf actielijnen: een interviewronde met ruim 40 bedrijven, organisaties en instellingen in en buiten Limburg die werkzaam zijn; analyse van de Limburgse sectoren en daarmee het circulair potentieel; analyse van de  grondstoffen en reststromen; een inventarisatie van de knelpunten.