Circulaire economie in kaart

Circulaire economie in kaart

Het rapport door Het Planbureau voor de Leefomgeving inventariseert de huidige stand van zaken en toont mogelijkheden voor volgende stappen in een circulaire economie.

De circulaire economie in Nederland is in opkomst. De nieuwe inventarisatie van Het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat er veel bedrijven en organisaties zijn die bewust of onbewust bijdragen aan de circulaire economie. In totaal gaat het om ruwweg 85.000 activiteiten, waar circa 420.000 banen mee zijn gemoeid. Er is echter nog geen zicht op de door het kabinet beoogde versnelde overgang naar een volwaardige circulaire economie.

 

Nederland circulair in 2050

Voor een circulaire economie is meer nodig dan de circa 1.500 nieuwe circulaire initiatieven die naar voren zijn gekomen. Deze initiatieven kampen met belemmeringen. Hoe zijn die weg te nemen? Wat kan de overheid doen om haar doel ‘Nederland circulair in 2050’ te halen? De studie geeft hiervoor twee aanknopingspunten: geef aandacht aan alle mogelijkheden voor een circulaire economie en vergroot het draagvlak en de betrokkenheid van bedrijven en burgers. Deze publicatie vormt de basis voor het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023 van de Rijksoverheid met concrete acties en projecten.

 

Ga naar Circulaire economie in kaart

CR19_003 Circulaire-economie-in-kaart