Circulaire Atlas Gelderland

Circulaire Atlas Gelderland

Om van Gelderland een echt circulaire economie te maken, wil provincie Gelderland inzetten op een snelle transformatie van de grootste geïmporteerde  grondstofstromen naar circulair en hergebruik. Deze circulaire atlas biedt het noodzakelijke inzicht in de huidige grondstofstromen en de verschillende beleidsopties voor een meer circulaire economie. Dit inzicht vormt de basis voor een goed onderbouwd uitvoeringsprogramma.  Speerpunten zijn de landbouw- en voedseltransitie (kringlooplandbouw). Maar ook in haar rol als vergunningverlener, toezichthouder en handhaver moet van afval weer grondstoffen worden gemaakt en belemmeringen worden weggenomen. Ook in de woningopgave is nadrukkelijk aandacht voor circulariteit en het hergebruik van materialen.