Circulair ontwerpen – wat zijn de sleutels en wie is aan zet

Circulair ontwerpen - wat zijn de sleutels en wie is aan zet

Doel van dit paper is om te beschrijven waar de aanknopingspunten voor een circulair ontwerp liggen; hoe we van de lineaire ketenbenadering meer naar een ecosysteembenadering kunnen komen om het ontwerpproces te voeden; een kader te creëren voor ‘nieuwe afspraken’ binnen de keten om er voor te zorgen dat er in de toekomst alleen nog ‘circulaire bouwwerken opgeleverd worden’; en handelsperspectief te bieden voor als je morgen aan de slag wilt. Want ook al begint het bij circulaire ambities en doelstellingen, we moeten het ook echt gaan doen. Gewoon beginnen dus: al doende leren, al lerende doen en er achter komen wat het beste past bij je eigen organisatie. Input voor dit paper komt zowel vanuit de markt als vanuit de opdrachtgevers zelf.