Businesswaardemodel voor het slopen van stallen

Businesswaardemodel voor het slopen van stallen

Onderzoek naar een realistisch business model waarin de waarde van de materialen uit de stal verwerkt wordt. Het businessmodel geeft een verbeterd economisch model voor stoppende agrariërs, dat aanvullend kan zijn op het functieveranderingsbeleid. Dit wordt vergeleken met de reguliere sloopkosten van een stal. Dit is een onderdeel van het project “Circulaire toekomst Vrijkomende Agrarische Bebouwing’”. Dit project heeft tot doel de sloop van Vrijkomende Agrarische Bebouwing economisch aantrekkelijk en duurzaam te maken door sloopmateriaal van stallen lokaal te upgraden en geschikt te maken voor de bouw van nieuwe stallen (of andere gebouwen/toepassingen).