Bijdrage CE aan de klimaatopgave

Bijdrage CE aan de klimaatopgave

Actueel inzicht in de mogelijkheden die de circulaire economie biedt voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat . Teruggrijpend op de studie door TNO in 2018, “Effecten van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie en de Transitieagenda’s op de emissie van broeikasgassen”. Circulaire maatregelen kunnen potentieel 7,2 Mton CO2-reductie realiseren, additioneel aan het nationale klimaatbeleid.