Adviesroute naar een circulaire economie voor de maakindustrie

Adviesroute naar een circulaire economie voor de maakindustrie

Deze routekaart Circulaire Maakindustrie beschrijft de doelen die de maakindustrie zich stelt op weg naar een meer circulaire economie en de actielijnen die daartoe moeten bijdragen. Daarbij richt de routekaart zich primair op de producerende industrie inclusief de toeleveranciers binnen de clusters materialen (metalen, kunststof, chemische producten t.b.v. oppervlaktebehandelingen), verbruiksartikelen, bouw‐ en constructieproducten, high‐tech‐ en capital equipment‐industrie en consumentenproducten. De productie van finale en discrete producten (het product van een OEM, een Original Equipment Manufacturer) staan centraal, terwijl de overige sectoren een essentiële rol spelen als toeleverancier van deze OEMs. Naast deze focus op producerende bedrijven in de hele waardeketen worden nadrukkelijk installatie‐, reparatie‐ en recycling‐activiteiten meegenomen in het programma. De maakindustrie is in Nederland goed voor ruim 600.000 banen met een toegevoegde waarde van 47 miljard euro. De inzet van materialen in de maakindustrie bedraagt 277 miljoen kiloton per jaar. De CO2 emissie ten gevolge van de activiteiten van de maakindustrie bedraagt 24 Mton. Het implementeren van circulaire strategieën in deze bedrijfstak kan leiden tot een emissie‐reductie van iets meer dan 2,2 Mton CO2‐emissie per jaar. Vooral de sectoren basismetaalindustrie, metaalproductenindustrie en afvalbehandeling dragen stevig bij aan deze reductie.