Actualisatie toekomstscenario’s afvalverbranding in NL

Actualisatie toekomstscenario's afvalverbranding in NL

Deze vier scenario’s zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van IenW. Het is een actualisatie van de Rebel studie uit 2015 “Toekomstscenario’s voor afvalverbranding in Nederland 2015-2022”. Doel van deze scenario’s is om globaal inzicht te krijgen in de gevolgen van het grondstoffenbeleid van het Ministerie van IenW voor de afvalverbrandingssector in Nederland.