Transformatie Wattbaan Nieuwegein

Transformatie Wattbaan Nieuwegein

Op bedrijventerrein Plettenburg waren drie kantorencomplexen niet meer levensvatbaar als kantoor. Zij zijn getransformeerd tot woningen. Door ze grotendeels om te bouwen naar kleine appartementen, waaraan in de regio Utrecht grote behoefte bestaat, kregen de gebouwen een nieuwe toekomst. Bureau Maris verzorgde het ruimtelijk plan van de buitenruimte en adviseerde voor de technische uitwerking. Daarbij had duurzaamheid in landschappelijke zin bijzondere aandacht. Zo is er ruimte gevonden voor bomen van de eerste ordegrootte, op zo’n manier dat zij op lange termijn levenskansen hebben. Deze kunnen meer betekenen voor het ruimtelijk beeld, het microklimaat en de biodiversiteit. Meer informatie over stedelijke transformaties vindt u hier.

 


website  www.transformatie-wattbaan-nieuwegein.nl

contact  c.maris@bureau-maris.nl

icoon  Bureau Maris / Cees Maris

  036 522 0971

adres  Wattbaan 27-47, 3439 ML Nieuwegein

 


 

Naar de kaart met circulaire initiatieven

Zet jouw initiatief op de kaart