IRIS

IRIS

Aan realisatie van een ruimtelijk plan gaan jaren van planvorming, een complex proces en veel investeringen vooraf. Maar vormt het plan uiteindelijk een stap vooruit voor uw stad of dorp? Met IRIS, het unieke meetsysteem van de Levende Stad, krijgt u inzicht in alle aspecten van duurzaamheid bij een ingreep. Het meetsysteem is gebaseerd op de filosofie van de Levende Stad, een solide basis die samenhang brengt in maatregelen voor duurzaamheid. Circulaire stedelijke ontwikkeling is hiermee meetbaar geworden, niet als doel op zich, maar als middel om het stedelijk systeem te verbeteren. Doet u de IRIS-scan?

 


website  www.bureau-maris.nl

contact  e.vanbeek@bureau-maris.nl

icoon  Elma van Beek

  06 4833 8055

adres  Gildenveld 18, 3892 DG Zeewolde

 


 

Naar de kaart met circulaire initiatieven

Zet jouw initiatief op de kaart