De Levende Stad

De Levende Stad: circulaire stedenbouw met een doel

De Levende Stad is een initiatief van en voor (steden)bouwers en (landschaps)architecten en wil een actieve rol vervullen in het verduurzamen van de stedelijke omgeving. Verschillende instrumenten hiervoor zijn al ontwikkeld en beschikbaar. Zoals het meetsysteem IRIS waarmee je gevolgen van ruimtelijke ingrepen objectief kunt vergelijken, een overzicht van lokale stedelijke voedselbronnen op de Voedselkaart ter bevordering van lokale producten en de ontwikkeling van een innovatief watersysteem in De Stad als Watertoren en Hanging Water Tank.
De Levende Stad brengt samenhang in maatregelen voor een aangename, gezonde en duurzame leefomgeving, nu én in de toekomst. De organisatie werkt aan een website voor kennisdeling en inspiratie.

 


website  www.de-levende-stad.nl

contact  e.vanbeek@bureau-maris.nl

icoon  Elma van Beek

  06 4833 8055

adres  Hof der Kolommen 2, 3832 ED Amersfoort

 


 

Naar de kaart met circulaire initiatieven

Zet jouw initiatief op de kaart