Verrassende samenwerking jaagt circulair bouwen in Drenthe aan

Verrassende samenwerking jaagt circulair bouwen in Drenthe aan

Uit het Dagblad van het Noorden, 15 april. Door Jon van Schilt.

Om het circulair bouwen aan te jagen hebben vier organisaties elkaar gevonden en Drenthe Bouwt Circulair in het leven geroepen.

Het doel is om de krachten en kennis te bundelen, voorbeeldprojecten onder de aandacht brengen en gezamenlijk opdrachtgever, aannemers en ontwerpers te overtuigen van de noodzaak van circulair bouwen. ,,Het moet een soort navigatiesysteem worden, zodat partijen niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden’’, zegt Emile Suringar van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe.

Koudwatervrees

Een ‘TomTom’ voor bouwers en opdrachtgevers is geen overbodige luxe. ,,Er is nog de nodige koudwatervrees’’, weet Jan Jager van de Noordelijke Vereniging Burgerlijke en Utiliteitsbouw (NVBU).

Drenthe Bouwt Circulair wordt gevormd door de NVBU, Bouwend Nederland, NICE (Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie) en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe. Een samenwerking die een paar jaar geleden nog ondenkbaar was geweest. ,,De traditionele tegenstellingen tussen ecologie en economie worden door circulair bouwen opgeheven. Alle partijen hebben er belang bij’’, zegt Alex van Oost van NICE. En er zit enige druk op de ketel. De Rijksoverheid heeft bepaald dat dat Nederland met redelijk grote stappen naar een circulaire samenleving toegroeit. Stip op de horizon is 2050: dan moeten alle vormen van nieuw- en verbouw circulair worden uitgevoerd.

‘Circulair bouwen is als Lego’

Maar wat houdt circulair bouwen precies in? Suringar: ,,In één woord: Lego. Bouwmaterialen, die op alle mogelijke manieren zijn te gebruiken, eenvoudig uit elkaar kunnen worden gehaald en weer opnieuw worden gebruikt.’’ Kernbegrippen zijn: hernieuwbaar, de oorsprong van het materiaal is biologisch dan wel organisch en dus kan het terug de natuur in, herbruikbaar, dus opnieuw te gebruiken en remonteerbaar, het kan niet alleen uit elkaar worden gehaald, maar ook weer in elkaar worden gezet.

Om van circulair bouwen de nieuwe standaard te maken, moeten kennis en ervaringen breed worden gedeeld. ,,Er moet een beweging in gang worden gezet. Wij richten ons in eerste instantie op grotere opdrachtgevers, zoals gemeente, provincie en woningbouwcorporaties. Wat dat betreft is het mooi te zien dat acht corporaties met het project Drenthe Woont Circulair hebben gezegd: dit gaan we doen’’, zegt Kees Vianen van Bouwend Nederland.

Noodzaak is groot

Het lijkt in eerste instantie een kwestie van anders denken en bouwen, maar er komt meer bij kijken. Alle materialen behouden een zekere waarde en die moet worden vastgesteld. Van Oost: ,,Elk materiaal krijgt een paspoort en wordt geregistreerd in de regionale grondstoffenbank. Dan weet je wat op voorraad is en wanneer materialen in bestaande gebouwen vrijkomen.’’ Jager: ,,Gebouwen worden niet langer afgeschreven. Ze behouden hun waarde, omdat ze remontabel zijn.’’

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving. Volgens het huidige Bouwbesluit mogen aannemers namelijk geen gebruikte materialen verwerken in nieuwbouw. De initiatiefnemers achter Drenthe Bouwt Circulair roepen gemeenten op mee te werken aan de nieuwe standaardisering. Jager: ,,De noodzaak is groot. Grondstoffen raken op en de uitstoot van CO2 moet naar beneden. Bovendien zal deze manier van werken leiden tot lagere bouwkosten. Daar zijn we van overtuigd.’’

Meer weten over ons gezamenlijke initiatief? Kijk het promotiefilmpje of download hier onze actieagenda!

Terug naar ons nieuwsoverzicht?