Ambassadeurs Cirkelregio Utrecht bijeen in de Social Impact Factory

Ambassadeurs Cirkelregio Utrecht bijeen in de Social Impact Factory

Onlangs kwamen de ambassadeurs van Cirkelregio Utrecht bij elkaar. Diverse successen van de afgelopen 2,5 jaar zijn gememoreerd. Er werd ook vooruitgeblikt: wat is er nodig voor de echte schaalsprong van de circulaire economie in Utrecht? Rients Schuddebeurs, directeur van de Rabobank, reikte de regio een aantal bouwstenen aan.

Op vrijdag 17 september kwamen de ambassadeurs van Cirkelregio Utrecht bij elkaar. Diverse successen van de afgelopen 2,5 jaar (sinds de start van het publieke ambassadeursnetwerk) zijn gememoreerd. Circulair inkopen staat in alle gemeenten op de kaart, er komen regionale bouwafspraken aan, tal van onderzoeken, zoals rondom biobased hebben bij partners het bewustzijn rondom circulaire economie vergroot. Er is een start gemaakt met de monitoring van de circulaire economie. En in diverse gemeenten zijn circulaire ondernemers ondersteund bijvoorbeeld door een goede plek te bieden en hindernissen in wet en regelgeving aan te pakken.

Er werd ook vooruitgeblikt: wat is er nodig voor de echte schaalsprong van de circulaire economie in Utrecht? Rients Schuddebeurs, directeur van de Rabobank, reikte de regio een aantal bouwstenen aan. Vanuit zijn ervaring bij Vereniging Circulair Friesland bracht hij de alliantie nieuwe stof tot denken.

De Alliantie Cirkelregio Utrecht richt zich de komende maanden op deze schaalsprong. Belangrijk is goede verankering bij de gemeenten. Circulaire Economie moet een volwaardige plek krijgen bij de 26 coalitieakkoorden van de utrechtse gemeenten. Mede hiervoor schreven wij eerder al ons manifest voor de gemeenteraadsverkiezingen en een inspiratiegids voor gemeenten. Zodra de colleges gevormd zijn zullen we een aantal nieuwe ambassadeurs benoemen. Naast de kracht van het publieke bestuurlijke netwerk, hebben we samen uitgebreid gesproken over een te vormen bestuurlijk bedrijvennetwerk. De komende maanden zullen we daar vervolg aan geven. De volgende bestuurlijke bijeenkomst is op 5 november aanstaande. Daar staat circulair ondernemen centraal.