Utrechtse overheden zetten zich samen in voor circulair bouwen en ontwikkelen

Utrechtse overheden zetten zich samen in voor circulair bouwen en ontwikkelen

Op 27 november vond een bestuurlijke bijeenkomst plaats van Cirkelregio Utrecht. De 7 bestuurlijke ambassadeurs waren aanwezig, en daarnaast 20 wethouders, heemraden en gedeputeerde. Samen spraken we over de uitdagingen en kansen van circulair bouwen. We spraken af om aan de slag te gaan met een regionaal convenant duurzaam bouwen. En de circulaire inkoop gaan verbeteren.

Digitale tour

Toen deze ´circulaire tour’ in de zomer gepland werd, zagen we een fietstocht voor ons, langs inspirerende circulaire bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen. Helaas gooide het coronavirus roet in het eten en moesten we er een digitale tour van maken. Josja Veraart, voorzitter van Alliantie Cirkelregio Utrecht, slaagde er alsnog goed in om er een leuke en levendige bijeenkomst van te maken.

Inspirerende voorbeelden

Wethouder Klaas Verschuure is regionaal ambassadeur voor het thema circulair bouwen. Hij introduceerde kort wat hij daaronder verstaat. Daarbij kun je denken aan bouwen met hergebruikte materialen, bouwen met hernieuwbare materialen (zoals hout) en zo bouwen dat een gebouw weer makkelijk uit elkaar te halen is. Om wat praktijkvoorbeelden te zien in deze digitale tour, waren vooraf filmpjes gemaakt bij circulaire bouwprojecten in Utrecht, Leusden en Amersfoort.

Na het bekijken van de filmpjes, bespraken we met de aanwezige bestuurders de uitdagingen en kansen van het bouwen op circulaire wijze. Gedeputeerde Robert Strijk, tevens voorzitter van het bestuurlijke circulaire netwerk liet weten dat de provincie een eigen visie en uitvoeringsagenda heeft ontwikkeld. De komende weken is er de mogelijkheid om een reactie daarop te geven, welke meegenomen gaat worden in de definitieve versie.

Circulair inkopen

Eerst kwam het thema circulair inkopen langs tijdens de sessie. In opdracht van de Alliantie Cirkelregio, is er een nulmeting uitgevoerd onder alle Utrechtse gemeentes, waterschappen en de provincie. In beeld is gebracht, hoe het circulaire inkopen er nu voor staat en welke bestuurlijke acties gedaan kunnen worden voor vervolgstappen. Tijdens de sessie gingen gedeputeerde Robert Strijk en wethouders Hilde de Groot en Wouter Catsburg in gesprek over het onderzoek en de vervolgstappen. Tot de versnellingsmogelijkheden behoren regionale ondersteuning van de inkopers op specifieke thema’s en een kennisnetwerk. Maar ook een duidelijke opdracht binnen de organisatie. Deze middelen helpen de inkoopkracht in de regio te vergroten. Circulair inkopen is één van de belangrijkste mogelijkheden voor overheden om bij te dragen aan de circulaire economie.

Convenant Duurzaam Bouwen

Een van de andere thema’s die centraal stonden, was een regionaal convenant duurzame bouw. Dit convenant zal regionale afspraken bevatten over het toepassen van maatregelen op de thema’s circulaire economie, klimaatadaptatie en energie. Wethouder Astrid Janssen vertelde de aanwezigen over de huidige stand van zaken rond dit convenant. Na een goed gesprek werd afgesproken om met een groep publieke bestuurders en met het bedrijfsleven door te spreken over de inhoud van het convenant en het vorm te geven.

Tags: