Pitchdag – Circulaire Business Cases

Pitchdag - Circulaire Business Cases

Er gebeurt ontzettend veel in de regio op het gebied van circulaire economie. We zijn goed bezig, maar zien nog kansen in overvloed. Om de transitie gezamenlijk verder te brengen, organiseert AVU de AVU Pitchdag  – Circulaire Business Cases op 19 mei 2021.

Wat kun je verwachten?

Ondernemers krijgen tijdens een digitale sessie van 2 uur de kans om hun propositie of idee te presenteren. Zij vertellen met welke afvalstroom zij kansen zien en wat zij nodig hebben om op te schalen. Tijdens een pitch van 5 minuten nemen bedrijven en start-ups je mee in hun verhaal. Wanneer de tijd om is mag men vragen stellen. Aan het einde van de bijeenkomst vragen we gemeenten of andere organisaties, zoals kringloopbedrijven, of ze interesse hebben om verder in gesprek te gaan met partijen die voorbij zijn gekomen. Wij organiseren dan een vervolg meeting, daarna is het aan de gemeente en het bedrijf om eventueel zaken te doen of samen te werken.

Voor wie is deze sessie bedoeld?

Gemeenten krijgen de kans om vrijblijvend deel te nemen aan de bijeenkomst en met de ondernemers in gesprek te gaan. AVU denkt dat er binnen jouw netwerk zowel kandidaten zijn die zouden willen pitchen, maar ook organisaties die afvalstromen beheren of redigeren en naar de proposities willen luisteren.

Wanneer en waar?

Woensdag 19 mei 2021 van 14.00 tot 16.00 via Microsoft Teams. 

De bijeenkomst is besloten, deelname alleen op uitnodiging. Het wordt op prijs gesteld als de deelnemers vooraf een formulier invullen, waarmee ze hun aanwezigheid bevestigen. Dit formulier is voor pitchende bedrijven. Dit formulier is voor deelnemende gemeenten. Ook is er voorafgaand ruimte voor vragen of input. Na opsturen van het formulier ontvangen de deelnemers een Microsoft Teams uitnodiging.

Waarom organiseert AVU dit?

Om de circulaire economie in de regio te stimuleren werken we aan verschillende projecten met partnerorganisaties om o.a. vraag en aanbod beter aan elkaar te verbinden. Door bijvoorbeeld gemeenten of kringloopbedrijven te verbinden aan bedrijven die een alternatieve manier aanbieden voor het circulair verwerken van huishoudelijk afval, kunnen we grondstoffen een nieuwe bestemming geven. De AVU zorgt in de provincie Utrecht voor de regie en coördinatie van de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval van zo’n 565.000 huishoudens. Het gaat om restafval, grof restafval, gft, glas, papier en PMD (enkel overslag). Naast deze functie zijn we ook een spin in het web en werken we op verschillende thema’s mee met kennis, ervaring en slagkracht.

Voor vragen over de bijeenkomst of andere inhoudelijke projecten van de AVU kun je contact opnemen met Valerie Bos, kwartiermaker circulaire economie en duurzaamheid namens de AVU. Vanuit Van Loof werkt zij mee aan duurzaamheidsuitdagingen door heel Nederland.