Nieuwe subsidieregels voor uitgestelde of afgelaste activiteiten

Nieuwe subsidieregels voor uitgestelde of afgelaste activiteiten

De provincie Utrecht heeft nieuwe beleidsregels voor subsidies opgesteld om te helpen voorkomen dat de ontvangers van subsidie in financiële problemen komen door de coronacrisis. Voor al gemaakte voorbereidingskosten, voor een activiteit die (nog) niet door kan gaan door de noodmaatregelen rondom het coronavirus, kunnen zij de subsidie behouden. Ook verlengt de provincie de einddatum van de subsidie als activiteiten worden uitgesteld.

Deze beleidsregels maken deel uit van een pakket van maatregelen van de provincie om de ongewenste economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis te voorkomen. Gedeputeerde Robert Strijk: “Verschillende gesubsidieerde activiteiten, zoals evenementen en festivals of kennisevenementen zijn geschrapt. Maar we verwachten dat ook op andere terreinen gesubsidieerde activiteiten door de gevolgen van de coronacrisis worden geraakt. Met deze beleidsregels willen we als provincie duidelijkheid geven en een bijdrage leveren aan het verlichten van de impact op getroffen organisaties.”

Vergoeding tot maximaal toegezegde subsidiebedrag

Allereerst wordt bekeken of gesubsidieerde activiteiten op een later moment kunnen worden uitgevoerd. Ontvangers van subsidie kunnen de provincie vragen om een nieuwe einddatum. Subsidieontvangers die al kosten hebben gemaakt voor activiteiten die (nog) niet doorgaan, kunnen contact opnemen met de provincie.

De provincie subsidieert de al gemaakte voorbereidingskosten naar redelijkheid en billijkheid. Dit kan tot aan het maximaal toegezegde bedrag van de subsidie. De subsidieontvanger dient bij het verzoek tot subsidievaststelling wel aan te kunnen tonen welke kosten al zijn gemaakt.

Bij lopende en nieuwe subsidieaanvragen wordt steeds gekeken naar de actuele situatie. Bij een meerjarige exploitatiesubsidie mogen organisaties de niet bestede middelen door vertraagde of niet gerealiseerde activiteiten meenemen naar 2021.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidieregels vindt u op de pagina Gevolgen coronacrisis voor uw subsidie in het Loket op deze website. Ontvangers van subsidie kunnen bij vragen contact opnemen met hun contactpersoon bij de provincie. Bij algemene vragen over deze beleidsregels kunnen zij een e-mail sturen naar: Lex.Reichgelt@provincie-utrecht.nl