Nieuwe podcasts over rol normen op weg naar circulaire economie

Normalisatie-instituut NEN maakte diverse podcasts over circulaire economie. Dit sluit aan bij het eerdere Circular Economy Lab dat het Utrecht Sustainability Institute (USI) organiseerde over de rol van normen in de transitie naar een circulaire economie. 

De vijf Circulaire Economie podcasts op SoundCloud gaan over de huidige en gewenste rol van normalisatie binnen diverse markten. Marktacceptatie is van essentieel belang voor de transitie naar een circulaire economie. Om opschaling van circulaire producten en diensten te realiseren moeten overheid en bedrijfsleven voldoen aan (internationaal) geldende normen. Recente ontwikkelingen zoals het Rijksbreed programma Circulaire Economie en het nationaal grondstoffenakkoord maken de discussie over normalisatie urgenter dan ooit.

Een van de aanleidingen voor deze podcasts was het Circular Economy Lab 16 ‘Marktacceptatie: hoe normen de transitie naar een circulaire economie versnellen’. In samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) organiseerde Utrecht Sustainability Institute deze bijeenkomst. Centraal stond de vraag: Hoe kunnen breed gedragen nationale en internationale afspraken effectief bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie?

Tags: