Vier perspectieven op transitiedenken en doen

Vier perspectieven op transitiedenken en doen

White paper die de theorie van het transitiedenken met de praktijk verbindt, inclusief bijlage met lessen uit de praktijk van Jacqueline Cramer. Dit biedt inzicht in de kracht van transitiedenken en de mogelijkheden van transitie doen. We kúnnen de koers en snelheid van maatschappelijke veranderprocessen beïnvloeden in de richting van een duurzame samenleving en een ‘volhoudbare’ economie. Houd moed, heb vertrouwen en ga aan de slag. De tijd is rijp voor systeemverandering.