Verkennend Onderzoek Inzameling Lithium-Ion Batterijen in Nederland

Verkennend Onderzoek Inzameling Lithium-Ion Batterijen in Nederland

Brandgevaar, veroorzaakt door de aanwezigheid van (niet-)correct afgedankte zwaardere lithium-ion batterijen (in consumentengoederen) is een toenemend probleem in de Nederlandse afvalsector. Deze studie, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft als primaire doelstelling te komen tot aanbevelingen om dit brandgevaar te verlagen, bijvoorbeeld door het verhogen van het aantal correct ingezamelde batterijen. Daarbij staan we specifiek stil bij mogelijke oplossingen zoals een verbeterde communicatie naar consumenten of tussen ketenpartners, of een retourpremiesysteem. Auteur Möbius Business Redesign BV