Ruimtelijke Strategie Circulair Zuid-Holland

Ruimtelijke Strategie Circulair Zuid-Holland

‘Ruimtelijke strategie circulair Zuid-Holland’ is een project van provincie Zuid-Holland. Het project loopt in 2021 en 2022. Deze gezamenlijke zoektocht onder aanvoering van provincie, BVR adviseurs en Ecorys brengt de ruimtelijke aspecten van de circulaire economie in beeld. We deden dat in dit 1e seizoen aan de hand van vier hoofdthema’s van de circulaire samenleving in Zuid-Holland – kunststoffen, groene grondstoffen en voedsel, bouw en maakindustrie. We richten ons gaandeweg steeds meer op ruimtelijke handelingsperspectieven en beleidsvorming voor de provincie. De ruimtelijke strategie is de uitwerking van het hoofdstuk ‘fysieke leefomgeving’ in de door GS en PS vastgestelde strategie voor een circulaire provincie: ‘Samen versnellen’.