Monitoring Circulaire Ambachtscentra

Monitoring Circulaire Ambachtscentra

Het icoonproject ‘Circulaire Ambachtscentra’ is een van de projecten waarmee het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023 concrete invulling geeft aan de beleidsdoelen. Nu dat er steeds meer circulaire ambachtscentra komen, is het tijd voor de volgende stap in het icoonproject: de voortgang en effecten van circulaire ambachtscentra meten. Hiervoor is een monitoringsmethodiek ontwikkeld. Dit rapport beschrijft de Monitor Circulaire Ambachtscentra en hoe deze tot stand is gekomen. Circulaire ambachtscentra realiseren hoogwaardig product- en materiaalhergebruik door het herbestemmen, opknappen en herontwerpen. Naast milieu-impact hebben de centra ook maatschappelijke impact. Zo bieden veel centra bijvoorbeeld werk- en leerplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.